domingo, 30 de octubre de 2016

 Aquest escrit, fa de PRESENTACIÓ del BLOG... 30-10-2016 SALUT I GAIA-NECESSITADA
CURRICULUM-PRESENTACIÓ de Plaboixó.(V.1.0) 
“No fent res : res deixo per fer”(Lao) “La contradicció no paralitza : dinamitza”(Heràclit) “La forma és buit i viceversa”(Sutra del cor)
“Fins que no moro ofegat en els propis sospirs, auto-amonestat, mai obeeixo”(F.U. Attar)…Aquell funambulista : tant a la vida com a la mort... AGRAIR.
“L’enteresa o l’eminència, té la baixesa com a fonament, la base de lo alt és lo baix... holísticament, a mi mateix em dic : inepta i capacitat alhora”(Lao)
Intentant “no distorsionar gaire la meva auto-imatge per fer-la acceptable”(Wilber) : Al 1954 : Neixo en Halloween, nit d’esperits, bons i dolents : una
Hiper·democràcia d’autocontrol personal... Nou mesos a l’Índia als 26 anys, em marquen la inadaptació occidental-cèntrica. Llicenciat en BB.AA al 1984.
Dels 33 als 38, escric la TESI DOCTORAL d’una “TEORIA GENERAL de l’ART”, que no llegeixo... No s’accepta, que una tesi pretengui tema tan ampli.
I menys, aleshores, en que el sentit HOLÍSTIC era incipient. Però... NO-VIOLENT cavall de batalla va desvetllar-me! : La METODOLOGICA epítom·deconstructiva : EPÍTOM : las parts d’un tot. SÍNTESI pedagògica, ideal però subjectiva... DECONSTRUCCIÓ : Un destruir-reconstruir-hibridar... AL·LEGORIES : D’ull de falcó...
buscadors de perles... conreadors del BONZAI EMPELTAT... o DRACS ultra-mesclats... Una DEPRESSIÓ, després de 5 anys de classes a la pública,
motiva la producció de la web : plaboixo.com... A partir del 15M... deixant la PINTURA en 2º terme... començo L’ACTIVISME-ESCRIPTURAL : al facebook
i a plaboixo.blogspot.com. Cerco CONTINGUT... però, transformat en FORMA i POÈTICA-BELLESA... En APARENT contradicció pedagògica d’abstrús GRIMORI :
Tal rítmic breviari de rima-tori encantament : Pseudo-lògica trans·NOMINACIO ANALÒGICA i METONÍMICA que lo fosc desvela... i a MAYA, la il·lusió, pot moure.
Oh, harmònica correspondència d’analògica semblança... comuns característiques, on els bipolars extrems es toquen!...                     DOS TEMES principals : l’Ecodharma i l’Ecosofia... 1º : L’ECODHARMA SINCRÈTIC, entès : com a RESILIÈNCIA i com a ÈTICA, de just, dinàmic i yinyang RE·equilibri LLIBERTAT-IGUALTAT POLIVALENT, anti·DOGMÀTIC i CREATIU : com el Sant Remigi : “cremi el que he adorat i adori el que he cremat”. I, 2º : L’ECOSSÒFIA, desenvolupada en base :
a les 3 ECOLOGIES de Guattari : la MENTAL, la SOCIAL i l’AMBIENTAL : INTENT d’esperit, ni-opressiu, ni-indulgent, ni-degenerant... per poder ser assumit per la laïcitat, i difós, al lliure-pensament... La intenció, és teoritzar, un perfil d’ECOATIVISTA CLIMÀTIC amb temps lliure per a estudiar, que partint, del gandhinià : 
“sigues el canvi que vols veure al món”, determini... per l’OMBRA NO-PROJECTAR : Constant ATENCIÓ, a l’autorepressió de les pròpies imperfeccions.
Tan, com... de les inconfesses ànsies de reconeixement i poder... O també : aquell útil no detenir-se : en el plaer que la pietat proporciona...
Guiat pel que sent... “de vici i virtut desenganxat”(Buddha)... un GUERRER de l’ECO·PAU : “sap moderar-se i contenir-se”(Lao) i alhora, ECOACTIVAR-SE.
El que diu Éliphas Lévi : “És sense desitjos i temors que arribo a l’objectiu”, no és contradicció... sinó DESIG SENSE ENUIG ni auto·REPRESSIÓ.
És un TRIÚNIC i harmònic equilibri : el del “DISTINGIR en els POLS i UNIR en el CENTRE”... Un saber : que “tot el que creix : decreix, i viceversa”(Lao), fa...
que a baix em mantingui. I em permet, un BUDISME-en-ACCIÓ : Un... del no-EXCÉS ni-DEFECTE. O... de flexibilitat-fermesa : EURÍTMICA-PROPORCIÓ-MESURA.
Aquell : Fer-no-fent, però-no-sempre... Aquell : fruit-desaferrat, però-no-sempre... Aquell : donar-més-del-que-es-pren, però-no-sempre...
Doncs... és mitjançant l’atenció a la CREENÇA del MANIFESTANT-REPETIR. O... de l’ENERGIA que SEGUEIX al PENSAMENT : On es CREA :
Un YANG : desenganxar-se-d’un-fals-benestar... i un YIN : a-lo-irremeiable-no-canviable-PROPI, celebrar... però NO : el dels altres.
L’ECOPERSONA... INTEGRA : “GAIA-MARE-NUTRÍCIA-que-em-sosté”(Lao), a la pròpia consciència. Doncs... la INTERCONEXIÓ de TOT, compren i sent.
Cosa, que impel·leix, a anar a la recerca de la SOSTENIBILITAT : Aquella... que immaterialment creix i materialment decreix... i que :
“tenint cura de l’ÍNFIM”(Lao Tse)... “Sacia les necessitats de la vida, com l’abella, sense destruir-les : usa les flors”(Buddha)
El VALOR de l’ECOACTIVITAT... tot i voler la transformació constant del CONTRACTE SOCIAL, o de la RENDA BÀSICA, sa implementació...
vol arribar ser : Un destil·lat i no-presumptuós coneixement al POBLE regalat…Per així : EUtòpica i fluídament, SUBSTITUIR :
a l’auto-indulgent i inercial PARADIGMA de la CULTURA d’EVASIÓ : per... CONSCIÈNCIA DE XARXA UNI+DIVERSAL : “Oh, XARXA de la VIDA!”(Panikkar).
On : els interessos de la UNITAT i la DIVERSITAT, en l’ALIANÇA : constantment són contemplats i RECONCILIATS : Entre el lliure-comerç i el comerç-protegit :
PUNT-MIG, de replegament i obertura. Tot anant... a un FRACTAL NO-IMPOSITOR : ASSAMBLEARI... a la recerca d’un NO-FALS-BÉ-NO-OPRESOR.
Per així, poder albirar : la PLANETARIA TRANS·FEDERALITZACIÓ... en FISCAL-PROGRACIÓ : de pitagòrica-global-hiper·proporció... On, la consciència sigui :
que “EL BÉ DEGENERA”(Lao),i que la ciència sàpiga : On esta el TOT? i on la PART?... Casi única ciència... i a ambdós fer : desapassionada JUSTICIA :
Això, és l’HOLOCRÀCIA... on : entre el deixar-anar i el procurar, o celebrar... pugui creure’s... que la lluita contra el CANVI CLIMÀTIC, reeixida serà...
El constant problema, són dos egos, que... en desproporcionat orgull projectiu i recíproc, culpabilitzant-se dels mutus GRAUS d’EGOMANIA estan... O també...
el DECISIU determinar la frontera, entre la violència de legítima defensa i la gratuïta... o la imperceptible... “El JO, és principi d’odi i d’iniquitat” (Buddha)
per això, apart del goig-adorador d’il·lusori present-perpetu, vull ser el NO-RES, tant : com autònoma integració, d’UNIDIFERENCIAL·HUMANA·CÒSMICA·FUSIÓ.
Per INICIÀTIC-MORIR, però NO-ENVAÏT : cal respirar, a pletòric no-PENSAMENT en SUSPENS. Impertorbable CONSCIENCIA SENSE FI d’inamobilitat no-causada Tant, com a l’ECOPOLÍTIC EMBLEMA, de que : “el poder real... no es augmentar la prosperitat, sinó, LA PAU REALITZAR” (Ramana Maharshi)
La NOOSFÈRICA CULTURA busca : saber-se no-amenaçada... A les palpentes cerca, la clau de volta de l’ERA-NOVA... Oh, EQUÀNIMES, DESAFERRATS,
però NO-INHIBITS ECOSSÒFICS : que la POLI-BONA-TEORIA, a la BONA-PRÀCTICA ens condueixi! Aquella “veritat i voluntat, mútuament vivificades”(F. Shuon), però, “no en la VERITAT, sinó en la CONVICCIÓ”(Buddha)... Auto·negació i auto·afirmació, balancejades...             EPÍLEG CONCLUSIU : Avís per a CIVERNÀUTES : 
Aquest GNÒSTIC ECODHARMA QUIXOTESC... de feliç infelicitat, de barret de prestidigitador extret, com una de les Belles-Arts : és concebut... Cartró-pedra.
Mer APROPIACIONISME recopilatori. Ni sóc erudit de religió comparada, i ni molt menys, de ser un AUTOVENÇUT en camí... Si, no-autoenganyat potser ser : 
Teoritzador sense praxis... Eco·animador-cultural... Organitzador-monitor, a col·legues i a la penya oferts : de micro·ASSEMBLEOLOGIA SEMINARISTA...
De l’ESCALFAMENT GLOBAL : espontani fruit popular... Un cas antropològic sense autèntic discurs... Del RECITATIU-CORAL : perfeccionista obsessiu. I per...
en l’AUTOTERÀPIA sobreviure, tal pretesos EPITOMANTRES, com si fossin crosses, en CITES emparat. NO-SÓC-NINGÚ, però visc FASCINAT, però alliberat...
en exactes, però mòbils línies vermelles. Sabent, que el DHARMA, és auto·negació VOLUNTARIA : GOIG, i el KARMA, auto·negació INVOLUNTARIA : DEPRESSIÓ. 
“Ja que : “el NO-RES penetra les escletxes : no em SOBREACTUO”(Lao)... “No puc no témer el que temo, però pertorbar-me : del JUST-MIG és sortir”(Lao)
**SALUT I GAIA-NECESSITADA... Per utòpic, o angost que sembli : En dinàmic-HIPERCENTRA : d’AVIDESA-AVERSIÓ... l’ECODHARMA-TRIÚ : del desig-desaferrat però no reprimit... DESPLEGAT SERIA : En el YANG : VÀCUA desenganxada calma : del res existeix…En el YIN : UBICO agraïment joiós : del tot que està en tot...
I en l’ANDROGIN : UNI-CRÒNICA fusió humanitària : del TOT i el RES, el SEMPRE i el MAI i l’ARREU i l’ENLLOC... Copyleft : plaboixó.blogspot.com  bcn 28·10·2016
En l’ECOSSOFIA o ECOFÍLIA : “Si la naturalesa és una MARE : la relació és FILIAL... i si és un OBJECTE : la relació és COMERCIAL”(J.Mª Mallarach)
En HOLIÀRQUIC homenatge... per TESI, ANTÍTESI i SÍNTESI amb enginy INTEGRADES... a Ramón Llull i Lluís Maria Xirinacs. Oh, EPITOMITZADORS anti·MESTRES!
 


 

 

domingo, 9 de octubre de 2016

EPÍTOME·POÉTICO·MANTRA·MANIFIESTOEn la versión castellana 1.5 :
Lanzo a la red (5·10·16) : este ECOPOLÍTICO artilugio de HOLISMO FUTURISTA

Su densidad sintética o poética, puede ser superada con una música que le emocione a uno en estos instantes, ya que su intensidad pierde fuelle constantemente.

(En esto momento, a mi me ecoemociona la de  ARMAND AMAR, del vídeo que acompaño)

https://youtu.be/upQduZCHak0

"EPÍTOME·POÉTICO·MANTRA·MANIFIESTO".
Por si acaso hay, algún QUIJOTESCO PESCADOR de lo IMPOSIBLE ...
Para que lo pueda PILLAR, y REVERTIRLO, (en S.O.S) :
a algún EPICENTRO EXPANSOR.
Para IMPRIMIR en DIN4: letra "Bernard MT Condensed", tamaño: 16 o 15,5
Una propuesta ECOSSÒFICA de las muchas posibles,
para INTEGRAR GAIA A LA PROPIA CONCIENCIA :
ES cambiar la tercera persona, por la segunda:
ASÍ : no es "LA GAIA", sino que : "eres TÚ : oh, GAIA-necesitada".
Salud y visionarismo.
Copyleft  : plaboixo.blogspot.com

 EL EPÍTOME-POÉTICO-MANTRA DE LA ECOEMOCIÓN (V.1.5) :
“Para ordenar el gobierno lo primero que hace falta es rectificar los nombres”(Confucio)
Acuerdo de París : CALENTAMIENTO GLOBAL : IMPEDIR que a finales de siglo,
no sobrepasen los DOS GRADOS en relación al nivel PREINDUSTRIAL : CATASTROFÍLIA NO :
Sino : RECONVERSIÓN ECOTECNOSÓFICA y MORAL fundamentada en la democracia directa :
Del PROCESO ARGUMENTARIO de PIRAMIRALES FRACTALIDADES micro-ASSAMBLEOLÓGICAS :
GESTO, que como círculo integral retornante : de la base a la cúspide VA.
Manteniendo el equilibrio : entre "la LÓGICA excluyente : que no admite proposiciones contrarias : para las actividades prácticas, y la LÓGICA INCLUSIVA : que mantiene
los contrarios en equilibrio ALTERNADO : para las posiciones ideológicas" (A. del Rio)
Por UTOPÁTICOS que puedan parecer : en EVOLUCIÓN-MUTACIÓN : PROCESOS
re-CONSTITUYENTES hacer aflorar, hacia HOLOÁRQUICA : una y múltiple : Unimultiarquía.
¡Oh, CAPITALOMUNISMO de la "DISCORDIA CONCORDANTE"! (Heráclito) :
Del "DISTINGUIR : NO-separando, y del UNIR : NO-parcializando" (Morin)
Por la PAZ de ERA CLIMÁTICA en la GAIA planetaria : Que el constante REEQUILIBRIO : de la psicológica-diversidad-PARTE-LIBERTAD : no-fragmentada por la enriquecedora PRIVATIZACIÓN,
y de la social-unidad-TODO-IGUALDAD : no-uniformada por la protectora ESTATIZACIÓN :
en el "FLUIR y la PERMANENCIA del río sean combinadas" ahó! (Deleuze)
¡Oh, HIPERCÉNTRICO-UNI-DIVERSAL-JUSTO-GLOBAL-LOCAL-VÍNCULO de la mutua no-opresión!
¡Oh, RECONCILIACIÓN : de ALIANZA y LEALTAD sin fin : en la ASERTIVIDAD-no-ofensiva
y la EMPATÍA-no-alienada : del CAMBIO CLIMÁTICO civilizador, MODELADORA!
Que el gran divorcio, entre el universalismo-antiguo : de que todo lo que existe :
son universales, y el nominalismo-moderno : de que todo lo que existe : es particular,
quede resuelto, en ser BIFRONTE y poseer el salomónico arte :
de ser NOMINALISTA en la percepción y UNIVERSALISTA en la intención.
Por una ECOPOLÍTICA integral, transversal y copulativa : de conjunción contradictorial,
  que sin la COHERENCIA-CONFIANZA perder, propiedades opuestas, al unísono pueda afirmar.
Rápido balanceo tal, de por ejemplo : Firmeza y flexibilidad. Cooperación y no-docilidad.
Control y fluidez. Calma y combatividad. Impasibilidad y no-inhibición.
Comprensión y no sensiblería. Desenganche y no indiferencia.
Una HOLOCRÀCIA GLOBAL : HIPERCONECTIVA, POLIRECÍPROCA, TRANSFEDERAL, no-imperial :
Que combine : la efectividad y los resultados con el cuidado de las personas "(Ulises).
En “la RED de la vida” (Panikkar) "El OLÓN TODO-PARTE INTERMEDIADOR :
Como TODO : asegura su estabilidad, y como PARTE : contribuye al conjunto"(Koestler)
La molécula contiene al átomo, pero el átomo, contiene la causa de la molécula: reciproarquia.
"Firme me mantenga en el eje inmutable donde gira la absoluta IMpermanencia"
(El colgado).
Desde el todo en todo : Vea con el ojo de RA que el acero-diamante horadaRÁ.
Lo irremediable celebrando, y a lo que no lo es : escrutando.
Copyleft :  plaboixo.blogspot.com    bcn. 4·10·2016

domingo, 27 de marzo de 2016

SALUD Y AMADA GAIA, EN LA “OSTARA” O EQUINOCCIO DE LA PRIMAVERA DEL 20-3-2016. DIA Y NOCHE SON IGUALES. EL DIOS Y LA DIOSA REINAN JUNTOS. DECONSTRUCCIONES EPITÓMICAS DE IDEOLOGÍA ECOSÓFICA


Como casi cada celebración neopagana, publico este texto para quien tenga aficiones ecosóficas...
GRACIAS a tod@s y feliz equinoccio, salud y visiónPere Lluís

SALUD Y AMADA GAIA, EN LA “OSTARA” O EQUINOCCIO DE LA PRIMAVERA DEL 20-3-2016.
DIA Y NOCHE SON IGUALES. EL DIOS Y LA DIOSA REINAN JUNTOS.
DECONSTRUCCIONES EPITÓMICAS DE IDEOLOGÍA ECOSÓFICA (versión 1.0) por Plaboixo.blogspot.com.es
Recordar, que la metáfora del Deconstruir implica : casi híbrido quirúrgico injerto, o tal vez simbiótico saprófito.
Tanto como Epítome, es síntesis de intento pedagógico que evita la caricatura o la traición y quiere el bonsái.
Avisar también, que la presenta entrada es “sobre-epitomización” temática de otros escritos.

PREAMBULO : “EN VEZ DE VERDAD : CONVICCIÓN” (Buda). "No vea al mundo como una cosa externa" (Maharshi)
El acuerdo de París pretende impedir, que el aumento de la temperatura a final de siglo, sea muy por debajo de los dos grados, con respecto al nivel preindustrial. De lo contrario, sin querer ser catastrofista, los efectos no son deseables.
ECOSOFÍA : “EL CAMBIO CLIMATICO LO CAMBIA TODO” (Noemí Klein)
“Allá donde crece el peligro, crece también lo que salva” (Hölderling) “Dulzura y utilidad integradas” (Horacio)
“Ecosofía significa amor por el hogar planetario. Es integrar Gaia-Madre-Tierra a  la propia consciencia.
Es reubicar el sentido del autentico placer, apareciendo así el ser ecológico :
La ecopersona, aquella que ama a la futura humanidad” (Plaboixó)
“Peligro evolutivo : olvidemos las fórmulas de crecimiento ilimitado…
Aceleremos la construcción intelectual para la refundación de la especie” (Eudal Carbonell)
“Las revoluciones sin cambio cognitivo no funcionan” (R.A. Presmanes)
“La perversión es la razón técnico-estratégica, tendente a la eficacia, al éxito i al provecho, en lugar de la razón concebida,
como apertura a todos los factores de la realidad” (Pablo Martinez) “El ECOFEMINISMO sanando a la tierra” (Ruether)
“Responsabilidad climática nunca atribuida a ninguna generación precedente” (G. Kerber)
 “Hacer daño a la biosfera que forma parte de mi individualidad compositiva : es un tipo de suicidio interno,
ya que la identidad de la conciencia, al serlo de la totalidad, es consciencia cósmica” (Ken Wilber)
“La tierra no pertenece a la persona, es la persona que pertenece a la tierra” (Jefe indio de Seattle).
“La expansión tecnoesférica es igual a la contracción biosférica” (Félix Guattari)
“En la disociación persona-naturaleza, implícita en la dualidad sujeto-objeto, la naturaleza a mero objeto queda reducida :
como algo a ser explotado, consumido y en desecho convertido” (Félix Guattari)
“Dominación de la razón instrumental, que educa para generar valor y mercantilización” (Félix Guattari)
“¡Oh, ser humano, ángel de la guarda de la tierra!” (Leonardo Boff)

ECOSOFIA PRÁCTICA “La gran vía, no tiene puertas, miles de caminos desembocan en ella” (Proverbio Zen)
En la búsqueda de un modelo donde diferentes ideologías trabajen conjuntamente…
PANTEISMO : Inmanencia es el ente intrínseco de un cuerpo.
“Aquello no causado, es causa inmanente que no va más allá de todo lo que existe” (Espinoza)
“En no-dual simultaneidad de distinción-no-distinción, pensar que el espíritu es superior a la materia o viceversa,
 es dhármica tragedia, superior, es andrógina conjunción” (Plaboixó)
“Consumo energético no-proporcional al bienestar : A la tecnología no renunciando,
pero adaptándola a la vida i no al contrario : La ECOTÉCNIA superando a la tecnocracia” (Plaboixó).
“Era ecológica, sucesora de la tecnológica. Ética del decrecimiento : Practicidad-sensibilidad en equilibrio :
ECOPOLÍTICA ambiental contra la cultura de inmediata satisfacción : Calidad de vida en vez de nivel más alto de vida” (Arne Naess)
“Vivir mejor con menos : Simplicidad voluntaria” (Bess Bom). “Reinventar, como antídoto a la información mass-mediática : Individuos que sean solidarios y a la vez, cada vez más diferentes” (Félix Guattari)
 “Ecosofía : ECOLOGIA PROFUNDA. Universo como red de relaciones : Interdependencia de la teoría de los sistemas” (Frijof Capra)
“Superemos ya, las dos patologías cognitivas : La de compartimentar saberes y el occidental-centrismo,
que conoce por disyunción-reducción(simplificación), superémoslo,
por el buen paradigma de conocer por distinción-conjunción” (Edgar Morin)
“La planetización incrementa exponencialmente la consciencia de nuevas síntesis
y cosmovisiones que conducen a la TRANSHUMANIDAD” (Audal Carbonell)
“La subjetividad en estado naciente y lo social en estado mutante” (Félix Guattari)
“La individualidad colectiva es la antítesis del individualismo”(A.C.) : es UNI-DIVERSAL.
“Llevar a primer plano los deberes relativos a la supervivencia de la humanidad” (Jans Jonas)
“Era del conocimiento intensivo, de los proletarios transformados en COGNITARIOS” (Alvin Toffler)
“Si cada persona en la red, conoce a 100 personas, cualquier mensaje puede difundirse a 10.000 más” (D. Watts)

NO VIOLENCIA “De fuerza y flexibilidad : constante balanceo” (I Ching)
“Justicia : acuerdo de unos a otros para no agredirse”(Epicúreo). “Oh indivisible humanidad, por sus diferencias no-violentada!
Oh, no-violencia, esencia de la vida : Interés metafísico en si mismo. La verdad es el fin y el amor el camino” (Gandhi)
“El altruismo es el valor de la felicidad : De futura humanidad, amor, es no-violencia, ni aparente ni fingida :
Campo resbaladizo es el del César y su inconfesable sello : Si no te domino antes, acabaras haciéndolo tú” (Plaboixó)
“El autoayudarse en equilibrio, con el ayudar sin dominar :
muy ambiguas finas líneas son, también entre la ayuda adyacente i la genérica” (Plaboixó)
 “Armónica distancia justa entre atracción y propia órbita” (Alonso del Rio) “Me intereso por el otro pero dejándolo ser” (R. Alvira) “Si doy más de lo que tomo, la vida fluye y no soy un parásito succionando” (A. del Rio)
“Es en el saludo maya del : yo soy otro tú, que responde : tú eres otro yo,  y que se interioriza en el : yo soy tú y tú eres yo, donde la legitimidad del equilibrio ECOÉTICO y lingüístico es justificada”(Plaboixó)
“Dé, esperando recibir por otro lado, pero en impecable no violencia exprese justa reciprocidad.
Dar en la medida que se recibe, es contrato social, derecho y deber conjuntados. Recibir en la medida que se da, es amor-providencia : Fácil es predicar la piedad, pero terrible es el autoengaño de la SOMBRA : tanto en la debilidad de la unidad :
del pensar-decir-hacer”(Plaboixó), “como en la corrupción-degeneración del ser y el no ser que se engendran mutuamente,
por eso el sabio, evitando falsa presunción, es recto, pero ni-taxativo ni-apelativo” (Lao Tse), ni-cínico ni-culpabilizador.
Que el PODER tienta y pervierte es la CONSCIENCIA PREVENTIVA en si. “Lo culturalmente arraigado,
la diversidad cultural y el INTERCULTURAL DIÁLOGO de integrar el disenso en el consenso” (Bhikko Parekk).

NO-VIOLENCIA (de raíz jainista) SEGÚN CHAKRAVARTHI RAM-PRASSAD :
No-violencia : referida al tipo de violencia no-física, psico-social o mental, que en el aire está.
Liberalismo occidental : donde la búsqueda de la afinidad es la asimilación del otro.
Vulnerabilidad es el valor de la no-violencia, sin embargo, el cerrar-se, es sufrimiento mayor.
Violencia en el otro, es imponer mi identidad, pero también, miedo a que el otro me supere.
Eliminada la condición violenta de la separación (el no ignorarse), el yo y el otro, a influenciarse mutuamente están.
Aunque con la propia reconciliándola, comprenda, que la afinidad, es dar sentido a la integridad del otro.
La simultánea existencia de esquemas de vida, tanto como la ausencia de universales más profundos termine aceptando...
El otro es coetáneo, pero no asimilable, es diferente pero no ajeno... Para auto-conquistarme, me vale!
Buscar similitud o coincidencia de valor o identidad, puede ser : principio sutil de homogeneización, de superar al otro : violencia.
Oh, Entendimiento no-violento, las diferencias de los mutuos esquemas preservando!
Oh, Uni-diversalismo, de la dialéctica de lo homogéneo-diverso estabilizado!

ECOPOLÍTICA (Plaboixó) "No soy utilitarista porque lo que valoro es a GAIA que me sostiene" (Lao Tse)
“Capitalismo mundial integrado : Economía del máximo beneficio, que pone en el mismo plano :
Bienes materiales, culturales y naturales” (Félix Guattari). Dinero que se produce a si mismo y no soporta límite ninguno,
como si fuera el anverso de un khemer rojo, incapaz de pitagórica y dinámica proporcionalidad final.
“Oscuros tiempos, en el que la rentabilidad del capital es mayor al crecimiento económico” (Piketty)
La libertad y la igualdad mutuamente perjudicadas…¡Venzamos, la envidia-resentimiento de abajo y el miedo-falsedad de arriba!
Roguemos, por la perpetua dialéctica del hiper-frágil equilibrio : ESTATIZACIÓN-PRIVATIZACIÓN :
Estado protege y iniciativa privada enriquece : extremos, susceptibles para siempre de ser mutuamente oprimidos :
Secuestrados por el interés y las ansias de poder. Bien propio y común integrados : HIPERCENTRO!
…yendo descompensados, son despóticos. ¡Oh, era cognitivo-planetaria : de la ecuánime regulación,
de universidades trasparentes, del contrato social cristalino y del copyleft y el copyright en el exacto dinámico quiasmo!

HOLOCRACIA (Plaboixó) “Para ordenar el gobierno, lo primero es rectificar los nombres”(Confucio)
“HOLÓN : Totalidad-parte, de otra totalidad-parte y solo existen todos-partes sin fin” (K.Wilber)
La molécula contiene al átomo, pero el átomo, contiene la causa de la molécula.
El sentido de la unidad i el sentido de la diversidad, conjuntados, determinan el equilibrio UNI-DIVERSAL o UNI-MÚLTICO :
Holismo integrador de los extremos, son las recíprocas oscilaciones del psicosocial-dicotómico PÉNDULO, entre :
La psicológica-diversidad-PARTE-LIBERTAD y la social-unidad-TODO-IGUALDAD. El arte, es hacer ir el péndulo más rápido.
Consciencia internacional del justo GLOBAL-LOCAL vinculo, en alianza y lealtad de mutua no-opresión.
El todo no es superior sino fractal, ya que genérica o simbólicamente, sin la parte el todo no existiría”
Holocracia, como el arte de la justa retribución entre la parte y el todo, entre lo horizontal y lo vertical :
donde ninguno de estos dos extremos se sobreactúe, ni sea alienado, sino transversalizado.
La paz social del reequilibrio unidad-diversidad, clama : Por una diversidad NO-FRAGMENTADA y una unidad NO-UNIFORMADA.
Paz psicológica y fraternidad alcanzada, en el constante y dinámico polar EQUILIBRIO LIBERTAD-IGUALDAD.
O la ASERTIVIDAD, del afirmar-se sin oprimir, o la EMPATÍA, del comprender sin alienarse.
Cosa que implica : La democracia deliberativa que designa, un modelo normativo o ideal regulativo,
donde la moral no se fundamenta en la persona, sino en el proceso argumentario” (Jünger Habermas)
Sinónimo de ética argumentaría, participativa, comunicativa, dialógica, sociocrática, inclusiva o isagógica.
En una afloración de Procesos Constituyentes en constante evolución-mutación,
el camino hacia el  CAPITALOMUNISMO  que viene, abierto está.

UNA ASSAMBLEOLOGIA : de moral nunca impuesta, ni sutil ni abiertamente, sugerida... espontáneamente asumida...
 (Plaboixó). En protocolo recitativo, al empezar la reunión, el holón asambleario diría :
“En la unión y no en la unanimidad, en la discrepancia que profundiza, correctora de prejuicios, no tímidamente me expresaré, sin irme por las ramas, obedeciendo al moderador, defensor de la mutua libertad. En veraz diálogo, de corazón a corazón
y no de palabra a palabra, integraré lo aceptado, en espera de que aparezca la personalidad colectiva. Sin haber ocultado problemas ni disyunciones, calibraremos si hemos equilibrado el interés particular con el interés común"(Ll.M. Xirinacs)
Y esto, en una estratificación de mini-asambleas (de máximo 9 personas), monitorizadas en jerárquico castillo delegacional.
Una jerarquía todo-parte, reciproca y retributiva, de mutua co-existencia, libre de la significación superior-inferior, dominador-dominado. Donde la diferencia de los disidentes, no es reprimida, en aras del sentido de una falsa unidad restringida. ¿Porque tanta prisa, si siempre hemos caminado haciendo círculos? Resiliencia, autodominio. “Meta, en vez de logro” (Bruce Lee)
Por habérsela redactado en su síntesis, el monitor-moderador itinerante, es el que aporta la información a compartir,
Sino, es otra cosa… barra de bar. Es aquí, donde la Democracia Profunda es conformada :
La de todas las voces presentes escuchar, y no las de los más numerosos o que más ardor posean...

¡Oh, ACTIVISTA CLIMÁTICO… Oh, MOVIMIENTOS DE TRANSICIÓN… estoy en vuestras manos!
En imperturbable y gozosa resiliencia, entre la asertividad y la empatía, al escurridizo ultracentro reencuentre!
En la OMNITOPÍA…SALUD y GAIA AMADA …Pere Lluís               OSTARA : 20-3-2016              Plaboixo.blogspot.com.es