domingo, 30 de octubre de 2016

 Aquest escrit, fa de PRESENTACIÓ del BLOG... 30-10-2016 SALUT I GAIA-NECESSITADA
CURRICULUM-PRESENTACIÓ de Plaboixó.(V.1.0) 
“No fent res : res deixo per fer”(Lao) “La contradicció no paralitza : dinamitza”(Heràclit) “La forma és buit i viceversa”(Sutra del cor)
“Fins que no moro ofegat en els propis sospirs, auto-amonestat, mai obeeixo”(F.U. Attar)…Aquell funambulista : tant a la vida com a la mort... AGRAIR.
“L’enteresa o l’eminència, té la baixesa com a fonament, la base de lo alt és lo baix... holísticament, a mi mateix em dic : inepta i capacitat alhora”(Lao)
Intentant “no distorsionar gaire la meva auto-imatge per fer-la acceptable”(Wilber) : Al 1954 : Neixo en Halloween, nit d’esperits, bons i dolents : una
Hiper·democràcia d’autocontrol personal... Nou mesos a l’Índia als 26 anys, em marquen la inadaptació occidental-cèntrica. Llicenciat en BB.AA al 1984.
Dels 33 als 38, escric la TESI DOCTORAL d’una “TEORIA GENERAL de l’ART”, que no llegeixo... No s’accepta, que una tesi pretengui tema tan ampli.
I menys, aleshores, en que el sentit HOLÍSTIC era incipient. Però... NO-VIOLENT cavall de batalla va desvetllar-me! : La METODOLOGICA epítom·deconstructiva : EPÍTOM : las parts d’un tot. SÍNTESI pedagògica, ideal però subjectiva... DECONSTRUCCIÓ : Un destruir-reconstruir-hibridar... AL·LEGORIES : D’ull de falcó...
buscadors de perles... conreadors del BONZAI EMPELTAT... o DRACS ultra-mesclats... Una DEPRESSIÓ, després de 5 anys de classes a la pública,
motiva la producció de la web : plaboixo.com... A partir del 15M... deixant la PINTURA en 2º terme... començo L’ACTIVISME-ESCRIPTURAL : al facebook
i a plaboixo.blogspot.com. Cerco CONTINGUT... però, transformat en FORMA i POÈTICA-BELLESA... En APARENT contradicció pedagògica d’abstrús GRIMORI :
Tal rítmic breviari de rima-tori encantament : Pseudo-lògica trans·NOMINACIO ANALÒGICA i METONÍMICA que lo fosc desvela... i a MAYA, la il·lusió, pot moure.
Oh, harmònica correspondència d’analògica semblança... comuns característiques, on els bipolars extrems es toquen!...                     DOS TEMES principals : l’Ecodharma i l’Ecosofia... 1º : L’ECODHARMA SINCRÈTIC, entès : com a RESILIÈNCIA i com a ÈTICA, de just, dinàmic i yinyang RE·equilibri LLIBERTAT-IGUALTAT POLIVALENT, anti·DOGMÀTIC i CREATIU : com el Sant Remigi : “cremi el que he adorat i adori el que he cremat”. I, 2º : L’ECOSSÒFIA, desenvolupada en base :
a les 3 ECOLOGIES de Guattari : la MENTAL, la SOCIAL i l’AMBIENTAL : INTENT d’esperit, ni-opressiu, ni-indulgent, ni-degenerant... per poder ser assumit per la laïcitat, i difós, al lliure-pensament... La intenció, és teoritzar, un perfil d’ECOATIVISTA CLIMÀTIC amb temps lliure per a estudiar, que partint, del gandhinià : 
“sigues el canvi que vols veure al món”, determini... per l’OMBRA NO-PROJECTAR : Constant ATENCIÓ, a l’autorepressió de les pròpies imperfeccions.
Tan, com... de les inconfesses ànsies de reconeixement i poder... O també : aquell útil no detenir-se : en el plaer que la pietat proporciona...
Guiat pel que sent... “de vici i virtut desenganxat”(Buddha)... un GUERRER de l’ECO·PAU : “sap moderar-se i contenir-se”(Lao) i alhora, ECOACTIVAR-SE.
El que diu Éliphas Lévi : “És sense desitjos i temors que arribo a l’objectiu”, no és contradicció... sinó DESIG SENSE ENUIG ni auto·REPRESSIÓ.
És un TRIÚNIC i harmònic equilibri : el del “DISTINGIR en els POLS i UNIR en el CENTRE”... Un saber : que “tot el que creix : decreix, i viceversa”(Lao), fa...
que a baix em mantingui. I em permet, un BUDISME-en-ACCIÓ : Un... del no-EXCÉS ni-DEFECTE. O... de flexibilitat-fermesa : EURÍTMICA-PROPORCIÓ-MESURA.
Aquell : Fer-no-fent, però-no-sempre... Aquell : fruit-desaferrat, però-no-sempre... Aquell : donar-més-del-que-es-pren, però-no-sempre...
Doncs... és mitjançant l’atenció a la CREENÇA del MANIFESTANT-REPETIR. O... de l’ENERGIA que SEGUEIX al PENSAMENT : On es CREA :
Un YANG : desenganxar-se-d’un-fals-benestar... i un YIN : a-lo-irremeiable-no-canviable-PROPI, celebrar... però NO : el dels altres.
L’ECOPERSONA... INTEGRA : “GAIA-MARE-NUTRÍCIA-que-em-sosté”(Lao), a la pròpia consciència. Doncs... la INTERCONEXIÓ de TOT, compren i sent.
Cosa, que impel·leix, a anar a la recerca de la SOSTENIBILITAT : Aquella... que immaterialment creix i materialment decreix... i que :
“tenint cura de l’ÍNFIM”(Lao Tse)... “Sacia les necessitats de la vida, com l’abella, sense destruir-les : usa les flors”(Buddha)
El VALOR de l’ECOACTIVITAT... tot i voler la transformació constant del CONTRACTE SOCIAL, o de la RENDA BÀSICA, sa implementació...
vol arribar ser : Un destil·lat i no-presumptuós coneixement al POBLE regalat…Per així : EUtòpica i fluídament, SUBSTITUIR :
a l’auto-indulgent i inercial PARADIGMA de la CULTURA d’EVASIÓ : per... CONSCIÈNCIA DE XARXA UNI+DIVERSAL : “Oh, XARXA de la VIDA!”(Panikkar).
On : els interessos de la UNITAT i la DIVERSITAT, en l’ALIANÇA : constantment són contemplats i RECONCILIATS : Entre el lliure-comerç i el comerç-protegit :
PUNT-MIG, de replegament i obertura. Tot anant... a un FRACTAL NO-IMPOSITOR : ASSAMBLEARI... a la recerca d’un NO-FALS-BÉ-NO-OPRESOR.
Per així, poder albirar : la PLANETARIA TRANS·FEDERALITZACIÓ... en FISCAL-PROGRACIÓ : de pitagòrica-global-hiper·proporció... On, la consciència sigui :
que “EL BÉ DEGENERA”(Lao),i que la ciència sàpiga : On esta el TOT? i on la PART?... Casi única ciència... i a ambdós fer : desapassionada JUSTICIA :
Això, és l’HOLOCRÀCIA... on : entre el deixar-anar i el procurar, o celebrar... pugui creure’s... que la lluita contra el CANVI CLIMÀTIC, reeixida serà...
El constant problema, són dos egos, que... en desproporcionat orgull projectiu i recíproc, culpabilitzant-se dels mutus GRAUS d’EGOMANIA estan... O també...
el DECISIU determinar la frontera, entre la violència de legítima defensa i la gratuïta... o la imperceptible... “El JO, és principi d’odi i d’iniquitat” (Buddha)
per això, apart del goig-adorador d’il·lusori present-perpetu, vull ser el NO-RES, tant : com autònoma integració, d’UNIDIFERENCIAL·HUMANA·CÒSMICA·FUSIÓ.
Per INICIÀTIC-MORIR, però NO-ENVAÏT : cal respirar, a pletòric no-PENSAMENT en SUSPENS. Impertorbable CONSCIENCIA SENSE FI d’inamobilitat no-causada Tant, com a l’ECOPOLÍTIC EMBLEMA, de que : “el poder real... no es augmentar la prosperitat, sinó, LA PAU REALITZAR” (Ramana Maharshi)
La NOOSFÈRICA CULTURA busca : saber-se no-amenaçada... A les palpentes cerca, la clau de volta de l’ERA-NOVA... Oh, EQUÀNIMES, DESAFERRATS,
però NO-INHIBITS ECOSSÒFICS : que la POLI-BONA-TEORIA, a la BONA-PRÀCTICA ens condueixi! Aquella “veritat i voluntat, mútuament vivificades”(F. Shuon), però, “no en la VERITAT, sinó en la CONVICCIÓ”(Buddha)... Auto·negació i auto·afirmació, balancejades...             EPÍLEG CONCLUSIU : Avís per a CIVERNÀUTES : 
Aquest GNÒSTIC ECODHARMA QUIXOTESC... de feliç infelicitat, de barret de prestidigitador extret, com una de les Belles-Arts : és concebut... Cartró-pedra.
Mer APROPIACIONISME recopilatori. Ni sóc erudit de religió comparada, i ni molt menys, de ser un AUTOVENÇUT en camí... Si, no-autoenganyat potser ser : 
Teoritzador sense praxis... Eco·animador-cultural... Organitzador-monitor, a col·legues i a la penya oferts : de micro·ASSEMBLEOLOGIA SEMINARISTA...
De l’ESCALFAMENT GLOBAL : espontani fruit popular... Un cas antropològic sense autèntic discurs... Del RECITATIU-CORAL : perfeccionista obsessiu. I per...
en l’AUTOTERÀPIA sobreviure, tal pretesos EPITOMANTRES, com si fossin crosses, en CITES emparat. NO-SÓC-NINGÚ, però visc FASCINAT, però alliberat...
en exactes, però mòbils línies vermelles. Sabent, que el DHARMA, és auto·negació VOLUNTARIA : GOIG, i el KARMA, auto·negació INVOLUNTARIA : DEPRESSIÓ. 
“Ja que : “el NO-RES penetra les escletxes : no em SOBREACTUO”(Lao)... “No puc no témer el que temo, però pertorbar-me : del JUST-MIG és sortir”(Lao)
**SALUT I GAIA-NECESSITADA... Per utòpic, o angost que sembli : En dinàmic-HIPERCENTRA : d’AVIDESA-AVERSIÓ... l’ECODHARMA-TRIÚ : del desig-desaferrat però no reprimit... DESPLEGAT SERIA : En el YANG : VÀCUA desenganxada calma : del res existeix…En el YIN : UBICO agraïment joiós : del tot que està en tot...
I en l’ANDROGIN : UNI-CRÒNICA fusió humanitària : del TOT i el RES, el SEMPRE i el MAI i l’ARREU i l’ENLLOC... Copyleft : plaboixó.blogspot.com  bcn 28·10·2016
En l’ECOSSOFIA o ECOFÍLIA : “Si la naturalesa és una MARE : la relació és FILIAL... i si és un OBJECTE : la relació és COMERCIAL”(J.Mª Mallarach)
En HOLIÀRQUIC homenatge... per TESI, ANTÍTESI i SÍNTESI amb enginy INTEGRADES... a Ramón Llull i Lluís Maria Xirinacs. Oh, EPITOMITZADORS anti·MESTRES!
 


 

 

domingo, 9 de octubre de 2016

EPÍTOME·POÉTICO·MANTRA·MANIFIESTOEn la versión castellana 1.5 :
Lanzo a la red (5·10·16) : este ECOPOLÍTICO artilugio de HOLISMO FUTURISTA

Su densidad sintética o poética, puede ser superada con una música que le emocione a uno en estos instantes, ya que su intensidad pierde fuelle constantemente.

(En esto momento, a mi me ecoemociona la de  ARMAND AMAR, del vídeo que acompaño)

https://youtu.be/upQduZCHak0

"EPÍTOME·POÉTICO·MANTRA·MANIFIESTO".
Por si acaso hay, algún QUIJOTESCO PESCADOR de lo IMPOSIBLE ...
Para que lo pueda PILLAR, y REVERTIRLO, (en S.O.S) :
a algún EPICENTRO EXPANSOR.
Para IMPRIMIR en DIN4: letra "Bernard MT Condensed", tamaño: 16 o 15,5
Una propuesta ECOSSÒFICA de las muchas posibles,
para INTEGRAR GAIA A LA PROPIA CONCIENCIA :
ES cambiar la tercera persona, por la segunda:
ASÍ : no es "LA GAIA", sino que : "eres TÚ : oh, GAIA-necesitada".
Salud y visionarismo.
Copyleft  : plaboixo.blogspot.com

 EL EPÍTOME-POÉTICO-MANTRA DE LA ECOEMOCIÓN (V.1.5) :
“Para ordenar el gobierno lo primero que hace falta es rectificar los nombres”(Confucio)
Acuerdo de París : CALENTAMIENTO GLOBAL : IMPEDIR que a finales de siglo,
no sobrepasen los DOS GRADOS en relación al nivel PREINDUSTRIAL : CATASTROFÍLIA NO :
Sino : RECONVERSIÓN ECOTECNOSÓFICA y MORAL fundamentada en la democracia directa :
Del PROCESO ARGUMENTARIO de PIRAMIRALES FRACTALIDADES micro-ASSAMBLEOLÓGICAS :
GESTO, que como círculo integral retornante : de la base a la cúspide VA.
Manteniendo el equilibrio : entre "la LÓGICA excluyente : que no admite proposiciones contrarias : para las actividades prácticas, y la LÓGICA INCLUSIVA : que mantiene
los contrarios en equilibrio ALTERNADO : para las posiciones ideológicas" (A. del Rio)
Por UTOPÁTICOS que puedan parecer : en EVOLUCIÓN-MUTACIÓN : PROCESOS
re-CONSTITUYENTES hacer aflorar, hacia HOLOÁRQUICA : una y múltiple : Unimultiarquía.
¡Oh, CAPITALOMUNISMO de la "DISCORDIA CONCORDANTE"! (Heráclito) :
Del "DISTINGUIR : NO-separando, y del UNIR : NO-parcializando" (Morin)
Por la PAZ de ERA CLIMÁTICA en la GAIA planetaria : Que el constante REEQUILIBRIO : de la psicológica-diversidad-PARTE-LIBERTAD : no-fragmentada por la enriquecedora PRIVATIZACIÓN,
y de la social-unidad-TODO-IGUALDAD : no-uniformada por la protectora ESTATIZACIÓN :
en el "FLUIR y la PERMANENCIA del río sean combinadas" ahó! (Deleuze)
¡Oh, HIPERCÉNTRICO-UNI-DIVERSAL-JUSTO-GLOBAL-LOCAL-VÍNCULO de la mutua no-opresión!
¡Oh, RECONCILIACIÓN : de ALIANZA y LEALTAD sin fin : en la ASERTIVIDAD-no-ofensiva
y la EMPATÍA-no-alienada : del CAMBIO CLIMÁTICO civilizador, MODELADORA!
Que el gran divorcio, entre el universalismo-antiguo : de que todo lo que existe :
son universales, y el nominalismo-moderno : de que todo lo que existe : es particular,
quede resuelto, en ser BIFRONTE y poseer el salomónico arte :
de ser NOMINALISTA en la percepción y UNIVERSALISTA en la intención.
Por una ECOPOLÍTICA integral, transversal y copulativa : de conjunción contradictorial,
  que sin la COHERENCIA-CONFIANZA perder, propiedades opuestas, al unísono pueda afirmar.
Rápido balanceo tal, de por ejemplo : Firmeza y flexibilidad. Cooperación y no-docilidad.
Control y fluidez. Calma y combatividad. Impasibilidad y no-inhibición.
Comprensión y no sensiblería. Desenganche y no indiferencia.
Una HOLOCRÀCIA GLOBAL : HIPERCONECTIVA, POLIRECÍPROCA, TRANSFEDERAL, no-imperial :
Que combine : la efectividad y los resultados con el cuidado de las personas "(Ulises).
En “la RED de la vida” (Panikkar) "El OLÓN TODO-PARTE INTERMEDIADOR :
Como TODO : asegura su estabilidad, y como PARTE : contribuye al conjunto"(Koestler)
La molécula contiene al átomo, pero el átomo, contiene la causa de la molécula: reciproarquia.
"Firme me mantenga en el eje inmutable donde gira la absoluta IMpermanencia"
(El colgado).
Desde el todo en todo : Vea con el ojo de RA que el acero-diamante horadaRÁ.
Lo irremediable celebrando, y a lo que no lo es : escrutando.
Copyleft :  plaboixo.blogspot.com    bcn. 4·10·2016